Orthopedagogiek van waarde

www.orthopedagogiekvanwaarde.nl

Vanaf 2009 heeft Barbara een eigen praktijk waarin ze diagnostiek rondom meer- en hoogbegaafdheid levert. Daarnaast geeft zij al jaren kenniscolleges bij Novilo en VO op Niveau, zowel binnen verschillende opleidingen als ‘los’ te volgen colleges over intelligentieonderzoek en misdiagnoses. Zij heeft bij het Centrum voor Creatief Leren gewerkt, later bij Feniks Talent en is nu betrokken bij Welzien. Verder werkt zij sinds 1 januari bij Rivers International School Arnhem.

Daarnaast, in haar vrije tijd, is zij mede-bedenker en organisator van het Festival van Talent, organiseert zij kampen voor meer-en hoogbegaafde kinderen via peers2play en weekenden en andere activiteiten voor volwassenen via peers2gather.