Frank de Mink

Hoogbegaafd en Blokkades vanwege afwijkend, misschien psychiatrisch, gedrag.
Constructief Kritische benadering van GGZ-professionals en psychiatrie.
Mogelijke misdiagnoses of dubbeldiagnoses, sensitiviteits- en talentenonderzoek.
Effecten van psychiatrische diagnoses
MisPunt: Meldpunt Misdiagnoses -> onderzoek. Hoe verder als HB met of na psychiatrische diagnoses.
Consulten en trajecten (deels digitaal), onderzoek en scholing.
Instrumentontwikkeling, déstigmatisering, ontlabeling.
Scholing voor volwassen HB, experts, ouders, leerkrachten,
voor GGZ-professionals, psychiaters, psychologen, orthopedagogen.
Zomer Academie 2018: Talent Realiseren. Filosofie. Creatief Denken. Klimaatstemming. Je verleden als trauma. Schrijven als bron.