Welke mogelijkheden biedt het Stedelijk Gymnasium Nijmegen voor wie extra uitdaging nodig heeft? School en/of dagbestedingsplein

Verbredingsproject en meer
Leerlingen die meer aankunnen dan hun klasgenoten nodigen we al in klas 1 uit om
te gaan verbreden. Zij krijgen dan de vrijheid om af en toe de klas te verlaten om aan een eigen project te werken. In zo’n verbredingsproject bepalen zij zelf het onderwerp waarin ze zich willen verdiepen. Uiteraard krijgen ze begeleiding van onze docenten.
Bovenbouwers die meer willen, kunnen colleges volgen aan de Radboud Universiteit of in aanmerking komen voor PUC of Science, het excellentie- programma van de RUN. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan het HPG, het Honours programma van de zelfstandige gymnasia.

Begaafdheidsprofielschool
Leerlingen die er niet in slagen om hun capaciteiten om te zetten in prestaties, krijgen extra ‘POP’-begeleiding (‘Persoonlijk Ontwik- kelingsPlan’). Hoogbegaafde leerlingen hebben soms last van motivatieproblemen. Door ze individueel of in groepen te begeleiden hopen we die zoveel mogelijk voor te zijn. En met succes: wederzijdse herkenning neemt druk van de ketel en werkt stimulerend. Het ministerie van OCW heeft onze school het certificaat ‘Begaafdheidsprofielschool’ toegekend: een officiële erkenning van de kwaliteit van ons ‘verstand van verstand’.