Psychologenpraktijk Frumau & Breinsteyn Infostand

Psychologenpraktijk Frumau:
Wij streven twee hoofddoelen na: het welbevinden van het kind met potentiƫle vermogens en het stimuleren van de ontwikkeling van potentieel vermogen naar talent.

Wij zijn van mening dat hoogbegaafde of cognitief voorlijke kinderen/jongeren (in vergelijking met leeftijdsgenoten) net zo min sociaal of emotioneel extra kwetsbaar zijn, als dat ze minder psychische klachten kunnen ontwikkelen. Wij bieden expliciet ondersteuning en hulp aan die cognitief voorlijke en creatief sterke kinderen, jongeren en jongvolwassenen die aanlopen tegen een interne discrepantie (voorlijkheid of achterstand op sociaal en emotioneel gebied, verschillende mentale leeftijden/a-synchroniteit, leerproblemen) of externe mismatch (met de omgeving, leerstof of leeftijdsgenoten).

Binnen onze holistische en oplossingsgerichte benaderingswijze diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden wij kinderen, systemen en volwassenen met zowel enkelvoudige als complexe problematiek. Tijdens de gesprekken wordt veel gewerkt met beeldende middelen. Er is expliciet specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Diagnostiek kan geboden worden op zowel leergebied, als psychologisch en psychiatrisch gebied.
Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.

Breinsteyn sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die over een hoge cognitieve intelligentie beschikken en vaardigheden willen ontwikkelen om zichzelf optimaal te ontplooien, middels het POSI model. Wijsheid leren bevorderen en ontwikkelen is hiervoor in onze visie een essentieel onderdeel van levenskunst. Breinsteyn biedt individuele begeleiding, groepsmodules en een verrijkingsklas.

 • Aanbieder: Mia Frumau
 • Organisatie: Psychologenpraktijk Frumau
 • E-mail: miafrumau@gmail.com
 • Website: https://www.ppfrumau.nl
 • Doelgroepen:
  • Kinderen
  • Ouders met hun kinderen
  • Volwassenen voor een kind (leerkrachten)
  • Volwassenen voor een kind (ouders)
  • Volwassenen voor zichzelf