Peers4Parents informatiestand Infostand

Als ouders sta je voor de uitdaging om je begaafde kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen
te staan.
Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.