Infostand VrijHoog: begeleiding en scholing bij hoogbegaafdheid in (vrije) school & gezin Infostand

VrijHoog helpt (vrije)scholen bij het vormgeven van goed hoogbegaafdenonderwijs binnen de identiteit van die school (PO en VO).

Onze begeleiding is persoonlijk en op maat. Centraal staat het hoogbegaafde kind en diens ontwikkeling. Het gaat ons daarbij om de weg naar binnen en het contact met buiten: de moed om werkelijk bij jezelf te rade te gaan en om dat wat in je leeft in de wereld neer te zetten.
We zijn toonaangevend in de combinatie hoogbegaafdheid en vrijeschool. Daarnaast worden onze diensten steeds vaker gevraagd door scholen van andere typen onderwijs.

Een greep uit ons aanbod:
– studiedagen
– beleidstraject
– observaties in de klas tbv leerkrachtgedrag
– observaties in de klas tbv vragen bij individuele leerling
– ouder begeleiding
– boeken: “Hoogbegaafdheid & Vrijeschool, de kracht en de uitdaging…”, “Hoogbegaafde leerlingen in voortgezet vrijeschoolonderwijs”, “Handboek Klassenmanagement”
– posters: “Hoogbegaafde leerling”, “OntwikkelingsModel Hoogbegaafdheid”
– lespakket: “Het Octaaf”
– “Visueel Plan van Aanpak” – handige tool om op eenvoudige en praktische wijze tot een plan van aanpak voor een hoogbegaafde leerling te komen

We bieden als enige in het land een eenjarige opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool. Deze is toegankelijk voor mensen die werkzaam zijn in het vrijeschoolonderwijs, zowel basisschool als middelbare school.