Hoogbegaafd ZIJN (h)erkend Inloopactiviteit

Tijdens deze inloopactiviteit kunnen verschillende activiteiten gedaan worden die te maken hebben met hoogbegaafd ZIJN en de daarbij behorende intensiteit. Er is uiteraard ook gelegenheid om te bespreken wat Hanneke van psychologenpraktijk Gelukkig in Beeld voor jou kan betekenen.
Hoogbegaafdheid is een mooie eigenschap, maar maakt het leren en leven niet vanzelfsprekend gemakkelijker. Gelukkig in beeld begeleidt hoogbegaafde kinderen, hun ouders en volwassenen in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, zodat je jezelf goed voelt en je kunt ontwikkelen. Daarnaast geeft Gelukkig in Beeld advies aan leerkrachten en scholen over passend onderwijs aan hoogbegaafden. Ook verzorgt Gelukkig in Beeld lezingen, trainingen en workshops/themabijeenkomsten over hoogbegaafdheid.