Hoe kunnen we meer betekenen voor creatieve denkers die (tijdelijk) uitvallen in reguliere settings? Infostand

Door samen te werken, bundelen we onze krachten en kunnen we een inspirerend, levendig netwerk vormen, waarin creativiteit en talentontwikkeling volop de ruimte krijgt en tot uiting komt.

De noodzaak tot tijdelijke opvang voor begaafde thuiszitters is nog steeds actueel en het aantal initiatieven om hierin iets te betekenen op lokaal/regionaal neemt toe. Zowel in primair als voortgezet onderwijs blijken dergelijke curatieve maatregelen nog steeds erg nodig te zijn. Hoe kunnen we hierin door lokaal, regionaal én landelijk samen te werken meer betekenen voor deze begaafde, creatieve denkers? Welke kansen zijn er om ook preventief in iedere regio de benodigde ruimte en mogelijkheden te bieden voor het stimuleren van creativiteit en talentontwikkeling?

Tijdens een bezoek aan onze stand is er voor de kinderen mogelijkheid hun creativiteit te uiten door T-shirts naar eigen idee te bedrukken onder bevlogen begeleiding van Ljipke en Yu-la.

 • Aanbieder: Annette Daams
 • Organisatie: Welzien
 • E-mail: info@welzien.nl
 • Website: http://www.welzien.nl/
 • Doelgroepen:
  • Kinderen
  • Ouders met hun kinderen
  • Volwassenen voor een kind (leerkrachten)
  • Volwassenen voor een kind (ouders)
  • Volwassenen voor zichzelf