Het commercieel ontwerpen en produceren van Uitdagende en Educatieve Sudoku Variaties Verkoopstand

Een Sudoku variatie is een standaard 9 x 9 Sudoku met één of meer groepen samenhangende velden, waarvan de cijfers in die velden speciale eigenschappen hebben.

Het betreffen de volgende soorten Sudoku variaties:
1. De Uitdagende Sudoku Variatie
Deze bevat één of meer groepen van negen samenhangende velden, die de cijfers 1 t.e.m. 9 ook precies eenmaal moeten bevatten.
2. De Educatieve Sudoku Variatie
Deze bevat één of meer groepen samenhangende velden waarvan het aantal kan afwijken van de standaard negen velden.
De cijfers in deze velden hebben speciale eigenschappen, met andere vormen van logica dan de Sudoku logica.

De unieke oplossing van een Sudoku variatie kan alleen logisch worden afgeleid in een regelmatige wisselwerking tussen de Sudoku logica en de speciale eigenschappen van de extra groep(en).

Een Sudoku variatie kan een combinatie zijn van een Uitdagende Sudoku Variatie en een Educatieve Sudoku Variatie.

Voorbeelden van Uitdagende Sudoku Variaties zijn:
1. De ZesgroepenDoku (zie bijgevoegd plaatje)
Drie horizontale groepen van drie samenhangende velden en drie verticale groepen van drie samenhangende velden vormen zes groepen van negen samenhangende velden die de cijfers t.e.m. 9 ook precies eenmaal moeten bevatten.
2. De KloonDoku
Deze bevat twee of meer groepen samenhangende velden met dezelfde vorm en met de cijfers op dezelfde positie in elke Kloon.
3. De PalindroomDoku
In een Palindroom is de volgorde van de cijfers van voor naar achter precies dezelfde als die van achter naar voor, bijv. 74385158347.

Voorbeelden van Educatieve Sudoku Variaties zijn:
1. De CalculoDoku
Met de cijfers van de unieke oplossing zijn getallen gevormd waarmee één of meer rekenkundige bewerkingen zoals optellen en vermenigvuldigen moeten worden uitgevoerd om die unieke oplossing logisch te kunnen afleiden.
Ook bijzondere getallen zoals kwadraten, priemgetallen en magische vierkanten behoren tot de CalculoDoku.
2. De ReeksDoku
Deze bevat één of meer reeksen van opeenvolgende cijfers uit de cijfers 1 t.e.m. 9 in een willekeurige volgorde. Hierbij vormen ook cijfers zoals 17298 een reeks.
3. De PuzzelstukjesDoku
Een aantal groepen samenhangende velden die al gevuld zijn met cijfers in de juiste velden moeten logisch in de Sudoku variatie worden ingepast.
Een variant van de PuzzelstukjesDoku is de TetrisDoku. Deze bevat een aantal groepen van vier samenhangende velden met de vorm van één of meer Tetrisblokjes.
4. De KlokDoku
Deze bevat een aantal groepen van vier samenhangende velden waarin een kloktijd in de 24-uur notatie logisch moet ingevuld.

Een aantal van deze Sudoku variaties heb ik gebundeld in een paperback en in E-boeken.
In een aantal van deze E-boeken is de pdf van de Sudoku variatie interactief oplosbaar op de pc of laptop als hierop de Acrobat Adobe Reader is geïnstalleerd.

Van een aantal Educatieve Sudoku Variaties heb ik een spelvariant ontworpen voor minimaal twee spelers.
Het Sudokuspel wordt gespeeld op een grotere print van de Sudoku variatie, met behulp van kaartjes met de ontbrekende cijfers van die Sudoku variatie.
De speler die aan de beurt is moet diens medespeler(s) er eerst van overtuigen dat het gekozen cijfer logisch op het gekozen lege veld moet worden gelegd.
Elk Sudokuspel bevat een mogelijk stap-voor-stap aanpak om de unieke oplossing logisch af te leiden.

Een echt Sudoku Bordspel is in voorbereiding.