145+ getest... wat is hyperhoogbegaafdheid? - Workshop Lokaal T06

Workshop 1 (11.00 - 12.00)

Per honderd kinderen zijn er gemiddeld twee hoogbegaafd, zij hebben een IQ van 130 of hoger. Maar ook binnen de hoogbegaafde groep zijn er enorme verschillen: een IQ van 130 en 160 verschillen net zoveel als een gemiddeld begaafd en een hoogbegaafd kind. Maar wat zijn dan de verschillen tussen de verschillende hoogbegaafdheidsniveaus? Tijdens deze sessie kijken we naar het 145+ IQ en hoe dit zich manifesteert. Geïnspireerd door wereldwijd onderzoek bestuderen we de vijf niveaus van intelligentie en welke ontwikkelingsstappen daarbij horen. Ook kijken we naar de prikkelgevoeligheden en intensiteit van deze kinderen. Uiteraard zijn vragen welkom!

Deze workshop wordt gegeven door Femke Hovinga, oprichter van Talentissimo. Dit is een platform voor 145+’ers van 0-99. Meer informatie: www.talentissimo.nl